Výstavba VILLAPARK je rozdelená do dvoch častí: Na Kope I. a Na Kope II. Architektonicky zladená zástavba sa skladá z 69 rodinných domov, každý s vlastnou garážou a záhradou. Samotné domy sú premyslene rozvrhnuté podľa špecifickosti terénu, orientácie na svetové strany a polohy prístupových ciest. Územie je rozdelené na 6 hlavných častí s plánovanou zástavbou, ďalších 5 častí obsahuje stavebné pozemky určené na predaj.

www.villapark.sk

Celú zástavbu tvoria individuálne stojace rodinné domy a radové rodinné domy s jednotným architektonickým výrazom rozdelené do niekoľkých typov. Spoločným charakterom domov je plochá strecha a ortogonalita

Časť I

Radové domy typu A sú funkčne rozdelené na 1.NP s garážou, vstupom, šatníkom, technickou miestnosťou a schodmi do 2.NP, kde sa nachádza kuchyňa s jedálňou prepojená s obývacou izbou s výstupom do záhrady. Na druhej strane podlažia sa nachádza spálňa s kúpeľňou a WC. Schodiskom sa pokračuje do 3.NP, kde sú 2 izby a kúpeľňa s WC.

Radové domy typu C sú funkčne delené na 1.NP (denná časť) so vstupnou časťou s WC a ďalej prepojený priestor kuchyne s jedálňou a obývacia izba s výstupom do záhrady. Schodiskom umiestneným medzi zádverím a obývacou izbou sa vychádza na 2.NP (nočná časť), kde sú situované 3 izby a kúpeľňa s WC. Štyri domy majú aj podzemnú časť, kde sa nachádza garáž s technickou miestnosťou a schody do 1.NP.

Radové domy typu D sú funkčne delené na 1.NP (denná časť) s garážou prepojenou so vstupnou časťou s WC a ďalej prepojený priestor kuchyne s jedálňou a obývacia izba s výstupom na terasu s exteriérovými schodmi do záhrady. Schody z obývacej izby vedú do 1.PP, kde sú situované 3 izby s výstupom do záhrady, kúpeľňa so samostatným WC, šatník a technická miestnosť.

Časť II

Rádové domy sú typu B sú funkčne rozdelené na 1.NP (denná časť), kde sa garáž prepojená so vstupnoučasťou s WC a ďalej prepojený priestor kuchyne s jedálňou a obývacia izba s výstupom do záhrady. Schodiskom umiestneným medzi kuchyňou a obývačkou sa vychádza na 2.NP (nočná časť), kde sú situované 3 izby, kúpeľňa a samostatné WC.

Časť III

Radové domy typu D viď Časť I.

Terasový dvojdom typu E je funkčne rozdelený na 1.NP, kde sa nachádza vstupná časť so šatníkom a WC, ďalej kuchyňa s jedálňou prepojená s obývacou izbou s výstupom do záhrady. Pri vstupnej časti sa nachádza komora a spálňa s kúpeľňou, šatníkom a WC. Schodiskom umiestneným v obývacej izbe sa pokračuje do 2.NP, kde sú dve izby, kúpeľňa a WC. K tomu patrí aj dvojgaráž s technickou miestnosťou umiestnenou v 1.PP.

Dvojdom typu F je funkčne rozdelený na 1.NP, kde sa nachádza garáž prepojená so vstupnou časťou s WC a šatníkom, ďalej kuchyňa s jedálňou prepojená s obývacou izbou s výstupom do záhrady. Pri vstupnej časti sa nachádza spálňa s výstupom do záhrady, kúpeľňa, šatník a WC. Schodiskom umiestneným oproti spálni sa pokračuje do 2.NP, kde sú dve izby, kúpeľňa a WC. Špecifickosť domu je v jeho pôdorysovom usporiadaní v tvare písmena L.

Časť IV

Dom typu X je funkčne rozdelený na prevádzkovú časť v 1.PP, napojenú na príjazdovú komunikáciu s garážou a technickou miestnosťou. Samostatne je riešený vstup so šatníkom a schodiskom vedúcim do 1.NP. Denná časť je na 1.NP tvorená kuchyňou s jedálňou a obývacou miestnosťou orientovanou na juhozápad s priamym výstupom do záhrady. Na druhej strane podlažia sa nachádza spálňa, samostatná kúpeľňa a samostatné WC. Schodiskom sa pokračuje do 2.NP, kde je kúpeľňa s WC a 2 izby. Dom má tvar zlomeného písmena L, ktoré umožňuje domu získať lepšie presvetlenie a výhľady ako aj väčšiu intimitu v záhrade.

Dom typu Y dispozične vychádza z domu X a od 1.NP je v hmote jeho zrkadlovým obrazom. Funkčne je rozdelený na prevádzkovú časť v 1.PP, napojenú na príjazdovú komunikáciu s garážou a technickou miestnosťou napojenou na vstup so šatníkom, ktoré vedie do 1.NP. Denná časť je na 1.NP tvorená kuchyňou s jedálňou a obývacou miestnosťou orientovanou na severozápad s priamym výstupom do záhrady. Na druhej strane podlažia, v južnej časti domu sa nachádza spálňa, samostatná kúpeľňa a samostatné WC. Schodiskom z obývacej izby sa pokračuje do 2.NP, kde je kúpeľňa s WC a 2 izby.

Časť V

Dom typu U je funkčne rozdelený na prevádzkovú časť v 1.PP, napojenú na príjazdovú komunikáciu s garážou a technickou miestnosťou napojenou na schodisko vedúce do 1.NP. Vstupná časť do domu je na 1.NP a vedú k nej exteriérové schody prekonávajúce výškový rozdiel medzi príjazdovou komunikáciou a úrovňou záhrady, na ktorú je napojená denná časť domu na 1.NP. Na 1.NP sa nachádza vstupná časť so šatníkom a samostatné WC, ďalej kuchyňa s jedálňou prepojenou s obývacou izbou s priamym výstupom do záhrady orientovanej na severozápad. Schodisko nachádzajúce sa oproti kuchyni vedie na 2.NP (nočná časť), kde je situovaná rodičovská spálňa s vlastným šatníkom a kúpeľnou, ďalej 2 izby, kúpeľňa s WC a technická miestnosť so skladom.

Dom typu V je dvojpodlažný dom s prístupom zo severozápadnej strany. Na 1.NP sa nachádza garáž prepojená so vstupnou časťou a samostatným WC, ďalej kuchyňa s jedálňou a obývacia izba s priamym výstupom do záhrady orientovanej na juhovýchod. Schodisko umiestnené medzi kuchyňou a vstupnou časťou vedie na 2.NP (nočná časť), kde je situovaná rodičovská spálňa s vlastným šatníkom a kúpeľnou, ďalej 2 izby, kúpelňa s WC a technická miestnosť so skladom.

Myslava – KOPA I

Záujmové územie pre navrhovanú zástavbu sa nachádza v severozápadnej časti mestskej časti Košice – Myslava a je súčasťou územia vymedzeného ÚPN Zóny Myslava pre rodinnú zástavbu, s členením územia Na Kope I, II a III. Na Kope I je plánovaná výstavba súboru 89 rodinných domov. Lokalita je vymedzená z východnej strany nezastavanou plochou Urbariátu Myslava, z južnej časti susedí s jestvujúcou zástavbou rodinných domov ul. Vrchná, severná časť a západná časť susediaceho územia je nezastavaná, určená na bytovú výstavbu. Zásobovanie lokality jednotlivými médiami je pre rodinnú zástavbu riešené napojením na jestvujúce verejné rozvody inžinierskych sietí v ohybe ulíc Na Kope – Vrchná a ulíc Ku Bangortu – Vrchná, resp. vedúce v blízkosti územia navrhovaného obytného súboru. Dopravné napojenie územia je riešené pripojením na jestvujúce miestne komunikácie ul. Na Kope a Ku Bangortu.

Top