Projekt Valentina bol realizovaný v roku 2019 v Košiciach. Objekt pozostáva z dvoch častí. Východná časť má fasádu orientovanú na Hlavnú ulicu (Hlavná 96,98). Západná časť je orientovaná na Mäsiarsku ulicu (Mäsiarska 57/A).

Východná časť (Hlavná 96,98):

Stavba pozostáva z obnovy budov na ul. Hlavná 96 a 98 v Košiciach, vrátane dvoch samostatne stojacich objektov nachádzajúcich sa v západnej časti dvorov obidvoch hlavných budov, z dostavby severného dvorového krídla k budove Hlavná 96 a obnovy podkrovného priestoru prízemnej časti severného dvorového krídla budovy Hlavná 98. Účelom navrhovaných zmien je vytvorenie obchodných a administratívnych priestorov v 1. PP, 1 NP a 2.NP a bytov, pričom byty v počte 10 ks sú umiestnené na 2.NP, 3.NP a v podkroví obidvoch budov. V suterénoch a na prízemiach budov sú navrhované priestory pre obchodné účely a administratívu vrátane príslušného zázemia. Súčasťou stavby je aj výmena inštalácií inžinierskych sietí a uloženie jestvujúcich podzemných telekomunikačných vedení do betónového žľabu.
Zastavaná plocha spolu 784,2m2. Celková úžitková podlahová plocha určená na nebytové účely je 943,53m2, celková plocha určená na bývanie je 813,35m2. Predmetná stavba má charakter nebytovej budovy t.j. budova pre obchod a služby.

  • Počet bytov vo všetkých častiach: 10
  • Počet prenajímateľných priestorov: 16
  • Výška zástavby je 3.NP (Hlavná 96) a 4.NP (Hlavná 98).

Západná časť (Mäsiarska 57/A):

Pôdorysne je objekt členený do troch samostatných častí a to: novostavba na dvore A s vlastným podzemným parkoviskom so vstupom z Mäsiarskej ulice, obnovované existujúce objekty B a C. Zastavaná plocha spolu 969m2. Celková využiteľná podlahová plocha určená na nebytové účely je 1 299,14m2, celková podlahová plocha určená na bývanie je 1 824,51m2. Predmetná stavba má charakter bytovej budovy, bytový dom. Pôdorysne objekt vytvára vnútro dvorový priestor. Výška zástavby novostavby je 4.NP v časti , ktorá je orientovaná na Mäsiarsku ulicu pričom nepresahuje okolité štítové murivá.

  • Počet bytov vo všetkých častiach: 16
    Počet prenajímateľných priestorov: 12
    Počet parkovacích miest v podzemnej garáži: 29

Pred samotným zahájením prác a vypracovaním projektu bol na celom pôdoryse, kde majú stáť novostavby vyhotovený rozsiahly archeologický prieskum financovaný investorom, ktorý zadefinoval možnosti využitia predmetnej parcely. Po ukončení rekonštrukčných prác a prepojením oboch častí (Východnej i Západnej) vznikne nový prechod medzi ul. Hlavnou a Mäsiarskou cez novovybudovanú pasáž, ktorú budú lemovať obchody a kaviarne a niekoľko pekných solitérnych stavieb. V rámci predmetnej pasáže bude vytvorené vnútorné átrium dýchajúce históriou. Budovy budú kopírovať historický pôdorys zástavby, zachované budú historické tvary a pôvodné krovy v nezmenenom tvare v ktorých sa dispozične vytvárajú v bytoch galérie.

Top